Burgerbond Nederland is nu ook te vinden op Telegram.

Je kan ons nu ook vinden op Telegram via de website toegankelijk door middel van het envelopje rechts bovenin de website of onderaan in het menu.
Je kan ons ook vinden door op deze link te klikken: https://t.me/+WcFFSbiKILNjMGY8?fbclid=IwAR0mwV6m8NTjWBY1PTGDHFSAmEq6G_26c1Lqb9lgUSG7IX3zMQmQhMPQ-_I

 

Samenwerking met BlueTruth

BlueTruth staat onder leiding van Francisco van der Valk. Deze organisatie is per 18 maart 2022 een samenwerkingsverband aangegaan met Burgerbond Nederland. Vanuit de gezamenlijke zorgen willen de twee partijen hun krachten bundelen en de pijlers waarvoor ze staan verder uitwerken.

Ondersteunen en verbinden
Als er een hulpvraag is, dan moet het mogelijk zijn om die ondersteuning te kunnen bieden. Hierover zijn de Burgerbond Nederland en BlueTruth het eens. We moeten het menselijke aspect nooit uit het oog verliezen. Er is behoefte aan steun, nu en wellicht in de nabije toekomst nog meer. Vanuit Burgerbond Nederland is al een en ander geregeld vanuit het vangnet en de aangesloten professionals. Ook BlueTruth zet zich op velerlei manieren in om haar medemens te helpen, zoals hulp bieden aan mensen die uit ethische bewegingen hun beroep niet meer uit mogen voeren .
Een andere gemeenschappelijke pijler is het aangaan van de verbinding, ongeacht welke visie men heeft, om vooral met elkaar de dialoog te blijven voeren over de ontwikkelingen in de samenleving.
Noemenswaardige zaken die uit de samenwerking ontstaan, zullen gepubliceerd worden op de websites van de initiatieven.

Interesse om bij een van de partijen aan te sluiten? Neem dan contact op met de Burgerbond Nederland of BlueTruth.

 

Fraude verkiezingen

22 maart 2021

De Jonge banden met Kiesraad.
Kiesraad niet onafhankelijk en corrupt.

Klik hier voor het artikel

Verkiezingen beïnvloed (van Wybren van Haga)

Klik hier voor het artikel

fraude verkiezingen

Klik hier voor het artikel

Abutaleb

Klik hier voor het artikel

10.000 briefstemmen ongeldig

Klik hier voor het artikel

Veel stemmen tellen niet mee

Klik hier voor het artikel

Puinhoop stembiljetten

Klik hier voor het artikel

Belangenverstrengeling D66 en CDA
Als je nu alle schijn van belangenverstrengeling wil uitsluiten… Olongren regelt het stemmen en schakelt iemand van D66 in om fraude “tegen te gaan”. En voor het gemak; de Oom van Hugo de Jonge zit in de kiesraad. (Erik Alexander Richter (Facebook)

Verkiezingssoftware gemaakt om te frauderen

Klik hier voor het artikel

Controle verkiezingssoftware door D66 er

Klik hier voor het artikel

Stemfraude 100%

Klik hier voor het artikel

Extra controle nodig bij stemmen/verkiezingen (bericht van Stichting Tegen Hackbare Verkiezingen)

Gemeenten, de Kiesraad en ministerie van Binnenlandse Zaken vinden dit niet nodig -> dit is al corrupt.

Computers niet veilig bij verkiezingen. Ruwhof waarschuwt al langer voor de gevaren van stemmen tellen per computer.

In een rapport dat de stichting vandaag naar buiten heeft gebracht, wordt gesteld dat de optelsom van het aantal stemmen niet alleen door een computer moet worden vastgesteld, maar ook handmatig moet worden nageteld. Betrokken partijen als gemeenten, de Kiesraad en het ministerie van Binnenlandse Zaken vinden dit niet nodig, aldus het rapport.

 Speelt al jaren.

Het is niet de eerste keer dat er kritiek is op het gebruiken van telcomputers. In 2017 had toenmalig minister Plasterk het gebruik van software bij het optellen van stemmen verboden, na berichtgeving van RTL Nieuws dat het systeem eenvoudig te hacken was.

Een jaar later werd dat door minister Ollongren teruggedraaid omdat de telsoftware verbeterd zou zijn. (Ollongren ->corrupt)

Klik hier voor het artikel

Kieswet

Klik hier voor het artikel

Hoe is de controle en toezicht in de Kieswet ingebouwd?

Waarnemers is stembureaus

Niets gehoord van deze waarnemers over stemfraude. Hoe zit dit?
De verslagen van de waarnemers opvragen.  Of is dit door de gemeenten gemanipuleerd?

Klik hier voor het artikel

2 stembussen vol met VVD of D66 stemmen. Vakjes perfect ingekleurd (fraude) 2 dozen PVV verwijderd. Zelfde naam andere code.

 

 

Rick Kuitems van LNN (Lockdown News Network)NIET in gesprek met Joop Lamers 19 augustus 2020

Joop Lamers FEITEN RELAAS

1 10 Oktober 2019 is Joop de Burger Bond Nederland begonnen
2 De BBN is vanuit de woede waarop ouderen in Nederland tegenwoordig behandeld worden ontstaan. 
3 Dan gaat het nog specifiek over hoe de vakbonden de Nederlander een dolk in de rug hebben gestoken door de politiek te volgen i.p.v de Nederlandse werknemer, die zijn laatste gezonde dagen nu bij zijn werkgever mag inleveren. Dit met dank aan de bonden en specifiek gesproken, met dank aan volksverrader Han Busker.
4. Joop is in het door de FNV achtergelaten gat gesprongen met de Burger Bond Nederland, om Nederland niet monddood te maken. 
5.  Joop is een sociaal betrokken man, die ruim 15 jaar geleden de BoodschappenBank is gestart, om Nederlanders die in armoede leven te helpen.
6.  Sinds de ‘Corona-crisis’ maakt Joop zich ernstig zorgen over het gemak waarmee het kabinet Rutte de grondwet overtreden.
7.  De Nederlandse burger is beschermd in de grondwet tegen de hoeveelheid inmenging die de overheid in een leven kan hebben, iets waaraan momenteel volledig voorbij wordt gegaan.
8.  Joop heeft op de Facebook pagina van de Burger Bond Nederland opgeroepen tot een statement burgerarrest, dat schoot de zittende macht in het verkeerde keelgat, ondanks dat een statement burgerarrest volgens de wet in artikel 53 tot een legitiem middel is gemaakt, om de vrijheid van de Nederlandse burger te waarborgen. Wat betekent dat? Als wij er genoeg van hebben, kunnen wij als volk op legale wijze iemand arresteren en bij een opsporingsambtenaar brengen. 
9.  Joop riep op tot een bijeenkomst in zijn geboortedorp, om het statement burgerarrest te bespreken en werd ontvangen door een enorme politiemacht. De vergadering is uiteindelijk doorgegaan met de mededeling dat Joop op social media in de gaten zou worden gehouden.
10.   Na het zien van de beelden van demonstraties in Den Haag, waar de politie het geweld niet schuwde was bij Joop de maat meer dan vol en besloot hij zijn oproep tot een statement burgerarrest kracht bij te zetten op de pagina van de Burger Bond.
11. Op de boerendemonstratie op het Binnenhof van 2 juli raakten wij, als LNN-crew, met Joop in contact. We hebben samen een kop koffie gedronken en raakten bekend met Joop en zijn oproep. 
12.  Joop is een vent uit één stuk. Groot, met een door ervaring getekend gezicht en een bevlogen gezichtsuitdrukking. Joop is een echte vent, zonder angst en die van zijn hart geen moordkuil maakt. Tegelijkertijd is Joop een vriendelijke zachte en beschermende man, alles wat een man behoort te zijn en ééntje die niet langer met zich laat sollen.
13. Wij als LNN-crew zijn die avond op tijd vertrokken. Er stonden boeren voor het Binnenhof maar, de meesten kwamen niet door de blokkades rond het centrum.
14. Kort daarna vertrok Joop met zijn partner richting het Malieveld, waar zijn auto stond. Voor hij bij zijn auto aan was gekomen, hoorde hij een stem roepen: “Van bovenaf slaan. Hij heeft zijn partner uit bescherming van zich afgeduwd, keek vervolgens om en werd met een knuppel vol in zijn gezicht geslagen. Hierdoor werd zijn bovenste gebitsprothese in verschillende stukken gebroken. De dader werd door zijn collega’s van de politie tegen Joop in bescherming genomen terwijl diezelfde collega’s wel de onrechtmatigheid van deze laffe aanval erkenden. 
15. In de aanloop naar deze gebeurtenissen was het Joop al een aantal verdachte zaken opgevallen. Achteraf begrijpt hij dat het kastje aan een paal dichtbij zijn huis zijn dataverkeer tapte en dat de bouwkeet achter zijn huis vol met politie of andere diensten zat.
16. Op 6 juli werd Joop hardhandig van zijn bed gelicht, al zijn communicatiemiddelen, computers, USB-sticks en harde schijven werden in beslag genomen.
17. Tegen Joop was anoniem aangifte gedaan. De aanklacht was dat iemand had gehoord dat Joop met molotov cocktails zou gaan gooien. Meer niet. Joop zou zelfs zonder kapotte kunsthapper het woord met moeite uit z’n strot krijgen maar, zo luidde de aanklacht. Dat was genoeg reden voor de staat om huisvredebreuk te plegen en dat geeft precies aan hoe zenuwachtig de zittende macht van Joop wordt.
18.  Joop werd overbracht naar een penitintiaire inrichting in Houten. Joop z’n juristen gaven ook aan dat zijn statements over een eventueel statement burgerarrest in het onderzoek werden meegenomen. Later volgde hieruit een beschuldiging van wederrechtelijke bedreiging omdat uit de inbeslaggenomen data correspondentieadressen van verschillende ministers bevatte. Deze adressen zijn gewoon te vinden op internet en gebruikt om ministers aan te schrijven. Joop heeft deze ministers in briefvorm uitgelegd hoe zij de Nederlandse wet schonden en dus eigenlijk criminelen waren. Geen nieuws maar, als je dat een minister per post laat weten, dan is het hebben van zo’n postadres genoeg om van bezorgde burger tot crimineel te worden.
19. Uiteindelijk is Joop Lamers artikel 285 ten laste gelegd. De aanklacht is dan van het gooien van een molotovcocktail gevlogen naar wederrechtelijke bedreiging en uiteindelijk op TERRORISME geland. 
 
20. Joop wordt ook verdacht van de bedreiging van Hugo de Jonge, op basis van een gefotoshopte prent waarin Rambo onze Hugo een mes op de strot duwt. Deze afbeelding drukt uit wat de Jonge Nederland aandoet en wordt door hen die iets moeten vinden als “bedreiging” betiteld. Volgens mij kun je op basis van zo’n afbeelding de halve wereld opsluiten, denk eens aan Katy Griffin die met het bebloede afgehakte hoofd van Trump op de foto ging. 
21. Uiteraard is de hamvraag welke naam er achter de anonieme aangifte van Joop Lamers staat. Komt deze uit de politiek, komt deze anonieme aangifte direct uit het ministerie van justitie zoals dit tegen Geert Wilders is gebeurd? Dat gaan we nog leren maar, in zo’n zaak, met zulke zware verdachtmakingen, is één anonieme aangifte wat licht te noemen.
22. Na drie dagen van verhoren a negen uur per stuk, kreeg Joop te horen dat de NLPD meer tijd nodig had en zijn detentie werd met 14 dagen verlengd.
23.  Joop werd overgebracht naar Krimpen aan de IJssel. Waar hij twee weken in quarantaine moest. De detentie inrichting was echter niet voorbereid op Joop zijn suikerziekte, waardoor hij geen aangepaste voeding kreeg. Na zes dagen werd Joop bijna onwel en werd door een arts geconstateerd dat zijn suikerspiegel gevaarlijk hoog was. Joop had volgens de arts met die bloedwaarden in coma moeten liggen.
24. Joop is gedwongen tot medicatie, terwijl hij normaliter zijn suikerspiegel met een aangepast dieet onder controle weet te houden. Het dieet van Joop werd niet afdoende aangepast, hetgeen ernstige lichamelijke gevolgen kan hebben. Een te hoge suikerspiegel kan ernstige schade toebrengen aan nieren, lever en ogen.
25. Kampend met een suikerspiegel 4 keer zo hoog als de normale waarde is Joop in de gevangenis in Krimpen aan het schrijven gegaan. Joop schreef tot diep in de nacht. Zowel de bewaking als gedetineerden hebben gelezen wat Joop tot diep in de nacht geschreven heeft en dit werd bijzonder positief ontvangen.
26. In de gevangenis is De Raad van Bestuur geboren. De Raad van Bestuur is geen politieke partij, het partijenstelsel moet volgens Joop op de schop. Joop wil verder waar Pim Fortuyn met geweld is gestopt. Met de woorden “Voor volk en victorie”, wil Joop Lamers zijn Raad van Bestuur aan Nederland introduceren en zich verkiesbaar stellen om Nederland weer op koers te brengen. 
26a. De 14 dagen detentie zijn verlengd naar 30 dagen, die vervolgens zijn omgezet in een schorsing. Joop staat onder toezicht van politie, Justine en reclassering, die Joop ten alle tijde kunnen verplichten op te draven. Deze overheidsorganen eigenen zich het recht toe het huis van Joop op ieder moment van de dag binnen te treden en beweren daarbij de persoonlijke levenssfeer van Joop niet te belemmeren. Joop is het verboden verschillende locaties in Nederland te bezoeken en dat op gronde van verdenkingen die veel gemeen hebben met het bekende ‘spijkers op laag water’ op laag water zoeken. Zo eenvoudig verlies je in Nederland je vrijheid, een anonieme bron beweert je iets te hebben horen zeggen, je schrijft ministers aan, bedreigt een minister met een plaatje dat je gedeeld hebt en je doet een legale oproep tot een burgerarrest. Zo makkelijk verlies je je vrijheid als de staat je ‘gevaarlijk’ acht.
27.  Joop wil van Nederland een democratie maken. Hij belooft de kabinetten Rutte 1,2 en 3 op alle strafbare feiten te onderzoeken en zal hierover volledige openheid van zaken geven. Politieke onschendbaarheid bestaat volgens Joop niet in deze aangelegenheid, willen we weer een zuiver bestuur in dit land hebben. Ook acht Joop Lamers het bindende referendum van het grootste belang om een werkelijke democratie te kunnen waarborgen. 
28. De gebeurtenissen rond de persoon van Joop Lamers zijn duidelijk. Wij hebben deze zaken helaas niet direct van Joop kunnen vernemen daar Joop met niemand over deze zaak mag praten van de rechter. Joop is dus nu al monddood gemaakt. Wij achten onze bron betrouwbaar en dat is waarom we deze uitzending verzorgen. Er is namelijk verder niemand buiten de vrije media die het verhaal van Joop Lamers mag vertellen. Misschien mogen wij het geeneens vertellen maar, we kunnen Joop Lamers niet vragen want die mag helemaal niets zeggen omdat er een anonieme aanklacht tegen hem is gedaan. De aanklachten lijken uit de lucht gegrepen want, wie heeft er nu nog geen rot plaatje met Hugo de Jonge of Mark Rutte geplaatst? Ben je tegenwoordig een terrorist als je een tekening van Mark Rutte deelt waarin hij met zijn kop op het hakblok ligt? Was niet eerder de maatstaf dat je minimaal twee bommenventjes nodig had? Waar zijn we beland? Hebben we mannen als Joop Lamers niet gewoon keihard nodig? Zit hij misschien daarom vast? Als hij vrij komt, krijgt hij dan nog de kans de Raad van Bestuur op te richten? Als hem dat lukt, hebben we dan genoeg van Fortuyn geleerd? Wat er ook gaat gebeuren, LNN laat dit niet los totdat we alles weten over wat de staat tegen Joop Lamers heeft.

Bron:https://www.loyalist.nl/?s=joop+lamers

Pers bericht

Burger Bond Nederland

In navolging van de kloof tussen politiek en het Nederlands volk wordt de Nederlandse burger meer en meer geconfronteerd met een groeiend afstand tussen de overheid en zichzelf. Niet zo vreemd, gezien het de politiek is die de overheid aanstuurt. In een democratisch staatsbestel, zoals het onze, waar politiek en overheid ten dienste horen te staan van de burger, zijnde het volk, zijn zij een eigen leven gaan leiden die de burger beknot in zijn vrijheid, ontwikkeling en levensvreugde. Om nog maar te zwijgen over zijn welstand.

Een zeer slechte evenals verontrustende ontwikkeling, zo vinden wij, waarom wij ons genoodzaakt voelden een tegenstroming in het leven te roepen in de vorm van een vereniging.

De vereniging Burger Bond Nederland is opgericht door burgers voor burgers op basis van vrijwilligheid, en onderscheidt zich door elke burger in al hun maatschappelijke belangen gehoor te
willen geven en deze gezamenlijk te behartigen. Alle burgers ongeacht leeftijd, maatschappelijke positie, religie en afkomst, kortom de zaken waar
verdeeldheid op drijft. Alle belangen, werk en inkomen gerelateerd voor zowel werknemende als ondernemende burger evenals sociaal en leefomgeving gerelateerd. Samengevat als maatschappelijke inrichting waarin de burger, door deze ontwikkelingen, mogelijkheden tot inbreng wordt ontnomen, in een isolement wordt gedreven en daarmee machteloos gesteld.

Van start gegaan als pagina op social media, inmiddels met een berichtenbereik van miljoenen , is de vereniging officieel met statuten notarieel vastgelegd onder de naam Burger Bond Nederland en op 10-10-2019 ingeschreven bij de kamer van koophandel. Burger Bond Nederland staat voor verbinding van mensen onderling juist nu, nu tegenstellingen worden uitvergroot, verschillen worden opgedrongen en gezamenlijke belangen worden achtergesteld.

Helaas is gebleken dat organisaties voor burgerbelangen teveel verweven zijn geraakt met de politiek enerzijds en anderzijds te klein om doelstellingen kracht bij te zetten. Vanuit deze constatering ontstond de gedachte de doelstellingen van de diverse belangenorganisaties op verschillende terreinen
onder te brengen onder 1 dak, teneinde het evenwicht in onderhandelingspositie te herstellen. Wij spreken hierbij tevens de hoop uit dat belangenorganisaties uit de tweede categorie het belang hiervan inzien en zich bij ons aansluiten, dan wel ons steunen. Voor de politiek verweven belangenorganisaties geldt dat evenwel niet omdat Burger Bond Nederland zich verre houdt van eender welke politieke stroming dan ook, derhalve A-politiek is en dat wil en moet blijven.

Tot de aanvankelijke doelstellingen behoren:

– Pensioenleeftijd terug naar 65 jaar (gelijke tred houden met overige lidstaten van de EU).
– Doorbetaling ;WW tegen 100% van het laatst betaalde loon voor de duur van tenminste 2 jaar
;Werk veroorzaakt ziekteverzuim tegen 90% van l.b.l. met onbelaste uitkering
van vakantiegeld.
– All-in zorgverzekering met premieplafond van Euro 125.—zonder eigen risico vanaf 21 jaar
– Bescherming van onze kinderen tegen onmenselijke organisaties die hun welzijn
ondergeschikt hebben gesteld aan beleidsvoering.
– Welzijn van dieren zowel beroepsmatig als particulier.
– BTW op kosten levensonderhoud terug naar 3%.
– Betaalbare sociale huurwoningen.
– Herinvoering van het referendum met veto recht voor het volk (bindend) op initiatief van
volksvertegenwoordiging evenals burgers met inachtneming van bezinningsperiode van tenminste 6 maanden tussen besluitvorming en uitvoering teneinde initiatieven te kunnen ontplooien.
– Aanpassing Wet Openbaar Bestuur met verplichting tot openbaarstelling op voorhand van alle gegevens leidend tot besluitvorming en het daaruit volgend beleid ter controle van het volk
– Milieu/klimaatbeleid en daaraan gekoppeld economisch plan in huidige vorm van tafel vanwege veroorzaken van bankroet der Nederlandse economie.
– Terugtrekking uit het Marrakesh verdrag.
– Beëindiging van positieve discriminatie daar discriminatie bij wet verboden is en de wet geen onderscheid kent tussen positief en negatief.

Vanzelfsprekend betreffen genoemde doelstellingen een eerste opzet en zullen gaandeweg worden uitgebreid met nog nader te bepalen doelstellingen daar wij de mening zijn toegedaan dat ons werk tot in lengte van dagen nodig zal blijven.

Helaas kenmerkt de huidige tijd zich door separatisme, aangejaagd op alle fronten dan de burger zelf, bemoedigd en vervolgens uitgebuit. Het enige juiste antwoord daarop is vereniging, de handen ineen slaan en de rangen te sluiten. Het bewijs daarvoor vindt U in alle actie-initiatieven van de afgelopen maanden die wij van harte steunen en bijdrages aan leveren waar we maar kunnen.

Het is de hoogste tijd om onze onderlinge geschillen in de koelkast te zetten en ons met onze gezamenlijke belangen te richten tot de veroorzakers, wiens grootste angst is dat de neuzen 1 kant op gaan staan. Want eendracht maakt macht. derhalve ten koste gaand van die van hen.

BEZOEK ONZE WEBSITE www.burgerbondnederland.nl EN WORDT LID
SAMEN STAAN WE STERK

Het bestuur.

Het pensioenstelsel
Er wordt veel gezegd en geschreven over 
het pensioenstelsel. Maar nog veel 
interessanter is wat niet verteld wordt. 
Wat betekenen nu al die die termen zoals 
rekenrente, indexeren en hoe zit dat nu 
met het beleggen wat ze doen met ons 
pensioen. De grote knelpunten blijven 
onderbelicht. Nemen ze u mee in de 
werking van pensioenen en leggen uit 
waarom het voorstel van november (2018) 
ons allemaal vooral veel pensioen 
zou hebben gekost.

Duizenden consumenten vallen in AOW-gat


In 2013 worden 200.000 tot 225.000 mensen 
65 jaar. Die krijgen als eerste te maken 
met de verhoging van de AOW-leeftijd met 
één maand. Grofweg een derde is daarvan 
nog aan het werk, een derde ontvangt een 
uitkering en een derde is met de VUT of 
met prepensioen.

Tienduizenden de dupe van nieuwe AOW-regeling


Als u na 1 april 65 jaar wordt en nu een 
prepensioen heeft, kunt u voor een 
vervelende verrassing komen te staan. 
Vanaf die datum wordt de AOW namelijk pas 
uitbetaald vanaf je verjaardag in plaats 
van vanaf de eerste van de maand waarin 
je 65 wordt. Zo is het namelijk tot 1 april 
geregeld. Daar zijn mensen boos over. Als je 
namelijk pas op 28 april jarig bent, ontvang 
je maar €100 aan AOW in plaats van rond de 
€1000. Wordt je daarentegen op 1 april 65, 
dan ontvang je wel een hele maand AOW.

Fysicus: Klimaatwet duur en nutteloos


De Kamer debatteerde over de Klimaatwet. 
In een hoorzitting voorafgaand aan het 
debat werden deskundigen geraadpleegd. 
Onder hen de bekende natuurkundige, 
professor Kees de Lange die de vloer 
aanveegde met de aanwezige Kamerleden. 
De reductie van CO2 levert geen enkel 
effect op het klimaat liet de deskundige 
weten. Hij vond de parlementariërs 
vooringenomen en dom.

Kees de Lange over de Klimaatwet


OpinieZ columnist Kees de Lange, prof.dr. 
C.A.( Kees ) de Lange spreekt op 
uitnodiging van de Vaste Kamercommissie 
voor Economie en Klimaat in de Tweede Kamer 
over nut en noodzaak van de Klimaatwet. 
Kees is emeritus hoogleraar chemische fysica 
aan beide Amsterdamse universiteiten, 
gespecialiseerd in atmosferische chemie en 
fysica en complexe modellering. Zijn oeuvre 
omvat enige honderden publicaties en bijdragen 
op honderden internationale wetenschappelijke 
congressen. Van 2012-2015 was hij lid 
van de Eerste Kamer.

Overweldigend bewijs over het klimaat


Staatssecretaris Frans Timmermans 
(PvdA, BuZa) liet zich onlangs kennen 
als een klimaatalarmist pur sang. Hij 
baseerde zich op 'de' wetenschap zo zei 
hij zelfverzekerd. In dit filmpje dienen 
de wetenschappers hem van repliek.

Wilt u meer weten over ons ? 

IK WIL MEER WETEN
Translate »